Projekti

1. Očistimo Šćedro!

Svake godine obale Šćedra prekrivene su velikom količinom otpada koja morem dolazi od neodgovornih nautičara, velikih brodova ili odbacivanjem na kopnu. Udruga poduzima godišnju akciju čišćenja u zimskom razdoblju kako bi sačuvala otok, njegov okoliš i prirodnu baštinu.