Pridružite se

Član Udruge može biti svaki građanin Republike Hrvatske,strani državljani, te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji prihvaćaju ciljeve Udruge. Članstvo u udruzi može biti redovno, počasno i potporno. Redovno članstvo u Udruzi stiče se pristupnicom, a održava plaćanjem godišnje članarine.

Pristupnica

Šćedro

Podupirem rad udruge s iznosom od 200 kuna

Pomozite aktivnosti udruge svojim prilogom! Uplatite sredstva u protuvrijednosti ili iznosu od 30 EUR na naš kunski ili devizni račun, a za Vaš doprinos zahvalit ćemo Vam lijepom majicom.

Uplate u kunama
Broj računa HR332340009 1110499382

Uplate iz inozemstva
Devizni račun: PBZ 332340009 1110499382; IBAN HR 33 2340 0091 1104 9938 2
Privredna banka Zagreb, Račkoga 6, 10000 Zagreb