O udruzi

Udruga Prijatelji otoka Šćedro trajno brine o zaštiti okoliša i očuvanju prirodne baštine otoka Šćedro, jednog od posebnih bisera hrvatskog Jadrana.

Udruga Prijatelji otoka Šćedro je neprofitno, nestranačko i vjerski neutralno te nezavisno udruženje fizičkih i pravnih osoba osnovana u cilju zaštite okoliša i kulturne i prirodne baštine otoka Šćedro te promicanja svijesti o značenju otoka za Republiku Hrvatsku.

Udruga ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem slijedećih djelatnosti:

  • čišćenjem otpada i svim ostalim akcijama zaštita okoliša i prirode otoka Šćedro,
  • suradnjom i savjetovanjem s nadležnom JLS, regionalnom upravom i državnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske,
  • sudjelovanjem na natječajima za donacije i poticanje udruga civilnog društva,
  • informiranjem, promocijom i edukacijom,
  • sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim skupovima vezanim za ciljeve i način rada Udruge,
  • suradnjom s domaćim i međunarodnim organizacijama, pravnim i fizičkim osobama.

 

PDF: Statut udruge